ગ્રીન કાર્ડની રાહ જોતાં ભારતીયો માટે ખુશખબર

Green Card. US Permanent resident card. Immigration to USA. Electronic Diversity Visa Lottery DV-2024 DV Lottery Results. United States of America. American dream. Sunset, American flag on background

ગ્રીન કાર્ડની રાહ જોઈ રહેલા લોકો સાથે નોન-ઈમિગ્રન્ટ્સને અમેરિકન તરફથી સારા સમાચાર મળ્યા છે. યુએસ સરકારે જાહેરાત કરી છે કે તે ગ્રીન કાર્ડ અને અમુક બિન-ઇમિગ્રન્ટ કેટેગરીની રાહ જોતા લોકોને 5 વર્ષ માટે રોજગાર અધિકૃતતા કાર્ડ પ્રદાન કરશે.

યુએસ સિટિઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસે રોજગાર અધિકૃતતા દસ્તાવેજોની માન્યતા અવધિ 5 વર્ષ સુધી લંબાવી છે. અગાઉ તે માત્ર 2 વર્ષ માટે માન્ય હતું. ત્યારપછી દર વખતે તેમાં વધારો કરવો પડતો હતો. પરંતુ હવે અમેરિકન સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે તેની માન્યતા અવધિ 5 વર્ષ કરવામાં આવી રહી છે. એજન્સીનું કહેવું છે કે, આમાં આશ્રય માટે અરજી કરનારા અથવા દૂર કરવા, INA 245 હેઠળ સ્થિતિને સમાયોજિત કરવા અને દેશનિકાલની સસ્પેન્શન અથવા હકાલપટ્ટી રદ કરવા માટે અરજી કરનારાઓનો સમાવેશ થાય છે.

યુએસ સિટીઝનશિપ એન્ડ ઈમિગ્રેશન સર્વિસના આ નિર્ણયથી અમેરિકામાં ગ્રીન કાર્ડની રાહ જોઈ રહેલા ભારતીયોને ફાયદો થશે. એક રિપોર્ટ અનુસાર, અમેરિકામાં રોજગાર આધારિત ગ્રીન કાર્ડ માટે 10.5 લાખથી વધુ ભારતીયો લાઇનમાં છે.

અમેરિકામાં, ગ્રીન કાર્ડને સત્તાવાર રીતે કાયમી નિવાસી કાર્ડ કહેવામાં આવે છે. તે ઇમિગ્રન્ટ્સને જારી કરવામાં આવે છે જેઓ અમેરિકામાં કાયમી રહેવાસી તરીકે આવ્યા છે. ગ્રીન કાર્ડ મળ્યા પછી, વ્યક્તિ કાયમ માટે અમેરિકામાં રહી શકે છે. ગ્રીન કાર્ડ મેળવવા માટે 18 વર્ષની ઉંમર હોવી જરૂરી છે. આ સાથે એ પણ જરૂરી છે કે તમે 5 વર્ષથી વધુ અમેરિકામાં રહો. જો તમે અમેરિકામાં રહેતા નાગરિકના સંબંધી છો, તો તમે ગ્રીન કાર્ડ માટે અરજી કરી શકો છો. આ સિવાય જો તમે અમેરિકામાં કામ કરો છો તો તમે ગ્રીન કાર્ડ માટે પાત્ર બની શકો છો.