વન નેશન, વન આઈડીની જેમ હવે દરેક વિદ્યાર્થીઓને હશે યુનિક નંબર

જે રીતે વન નેશન-વન આઈડીની વાત થઈ છે તે જ રીતે હવે કેન્દ્ર સરકાર શાળાના બાળકો માટે પણ વન આઈડીની યોજના પર કામ કરી રહી છે. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલય દેશના શાળાના બાળકો માટે અનન્ય ઓળખ નંબર લાવવાની યોજના પર કામ કરી રહ્યું છે. તેને ઓટોમેટેડ પરમેનન્ટ એકેડેમિક એકાઉન્ટ રજિસ્ટ્રી – APAAR કહેવામાં આવશે અને તે પૂર્વ પ્રાથમિકથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધીના બાળકો માટે ભારતીય ID હશે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, તેને આધાર આઈડી સાથે લિંક કરવામાં આવશે અને તેમાં વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક યાત્રા અથવા સિદ્ધિઓનો સંપૂર્ણ હિસાબ હશે.

આ માટે દરેક બાળકના માતા-પિતા અથવા વાલીની મંજુરી ચોક્કસથી લેવામાં આવશે. માહિતી અનુસાર, વન નેશન-વન સ્ટુડન્ટ આઈડીની યોજના હેઠળ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલય વિદ્યાર્થીઓના યુનિક આઈડી માટે આધાર કાર્ડ દ્વારા બાળકોના નામ, સરનામા, જન્મ તારીખ અને ફોટા સહિતની માહિતી એકત્ર કરી રહ્યું છે અને શાળા સંચાલકો પાસેથી માહિતી એકત્ર કરી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓએ વાલીઓ પાસેથી આ માહિતી માંગવાનું શરૂ કર્યું છે.

Apar IDથી શું થશે?

  • Apar IDથી કોઈપણ વિદ્યાર્થીના શૈક્ષણિક રેકોર્ડ્સ, રમતગમતની પ્રવૃત્તિઓ, અભ્યાસેતર પ્રવૃત્તિઓ અથવા અન્ય શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓનો તમામ ડેટા એકસાથે આવશે અને સરળતાથી ઍક્સેસિબલ હશે.
  • ઓટોમેટેડ પરમેનન્ટ એકેડેમિક એકાઉન્ટ રજિસ્ટ્રી અથવા અપાર આઈડી વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિ, શિક્ષણ લોન, પુરસ્કારો અને સરકારી યોજનાઓનો લાભ મેળવવાનું સરળ બનાવશે.
  • જો કોઈ પણ માતા-પિતા શાળા બદલશે તો આ Apar ID બદલવાની જરૂર રહેશે નહીં કારણ કે, તે આધાર નંબર સાથે લિંક થયેલ અનન્ય વિદ્યાર્થી ID રહેશે. તમે દેશના કયા રાજ્યમાં જાવ તે મહત્વનું નથી, જ્યારે તમે શાળામાં પ્રવેશ લેશો ત્યારે આ વિદ્યાર્થી ID એ જ રહેશે.
  • નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 હેઠળ, ભારત સરકાર આ વિદ્યાર્થી IDની પહેલ પર કામ કરી રહી છે અને તેનો ઉપયોગ ફક્ત શૈક્ષણિક ઉપયોગ માટે જ કરવામાં આવશે.

આ લાવવાનો હેતુ શું છે?
દેશમાં એક સમાન શિક્ષણ ઇકોસિસ્ટમ લાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આ પગલું લેવામાં આવી રહ્યું છે અને તેના દ્વારા સરકાર કોઈપણ માટે આજીવન આઈડી નંબર બનાવી શકશે અને તેને આધાર સાથે પણ લિંક કરવામાં આવશે.

આના દ્વારા, સરકાર શાળા છોડી દેનારા અથવા શાળા છોડનારાઓ વિશે ડેટા મેળવી શકશે, જેના દ્વારા તેઓ તેમને શિક્ષણ પ્રણાલી સાથે ફરીથી જોડવા માટે ડેટા મેળવી શકશે. આ ID સાથે, એક DigiLocker ઇકોસિસ્ટમ પણ બનાવવામાં આવશે જેના દ્વારા બાળકો તેમના રિપોર્ટ કાર્ડ, હેલ્થ કાર્ડ, ઓલિમ્પિયાડ અથવા રમતની સિદ્ધિઓ સંબંધિત પ્રમાણપત્રો, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત પ્રમાણપત્રો અથવા ડેટા એક જગ્યાએ રાખી શકશે.